Produkcja procesowa

Obszar produkcyjny wymaga w tym przypadku wielowymiarowego wsparcia, a zarządzanie oparte być musi o racjonalne założenia. Szereg wymagań jakościowych stawianych producentom nie może być pomijany przy projektowaniu systemu wspierającego zarządzanie. Comarch ERP XL jest narzędziem, które kryteria te spełnia. Jako polski produkt rozwijany od lat przez ekipę doświadczonych ekspertów doskonale nadaje się do firm wykorzystujących produkcję procesową, zwaną również produkcją ciągłą.

Specyfika procesów ciągłych

W tym modelu wytwarzania produkt może być wyrobem końcowym, ale może również stanowić wsad do innego procesu. Cechuje go przy tym nieodwracalność, co odróżnia ten typ wytwarzania od modelu dyskretnego. Comarch ERP XL umożliwia dokładne definiowanie procesów produkcyjnych, dzielenie ich na etapy oraz określanie czynności do wykonania. Otrzymane półprodukty, podlegające ewidencji magazynowej lub będące jedynie zapasem produkcyjnym w toku i określane mianem fantomów, mogą podlegać dalszej obróbce w dowolnym procesie produkcyjnym.
System ERP umożliwia przy tym dokładne śledzenie i identyfikację partii produkcyjnych (ang. traceability), co w przypadku produkcji ciągłej i w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych wymagań jakościowych, odgrywa niebagatelną rolę.

Comarch ERP XL stwarza ponadto możliwości cechowania surowców i wyrobów gotowych. Materiały wsadowe do produkcji wymagają częstokroć określenia szeregu cech specyficznych. Zależnie od branży mogą to być temperatura, wilgotność, procentowa zawartość składników, grubość itp. Dla wyrobów gotowych z kolei koniecznym może okazać się określenie np. smaku, koloru, rozmiaru czy terminu przydatności do spożycia. Te wszystkie istotne informacje użytkownik systemu ERP Comarch ERP XL może uwzględnić przy wykorzystaniu funkcjonalności cech produktu oraz jego atrybutów.

Specyfika produkcji ciągłej wymaga od systemu elastyczności. Dotyczy to choćby skalowalności produkcji. Innym przykładem jest wielość jednostek miary. Surowiec może być przyjmowany na magazyn w metrach kwadratowych, a wydawany do produkcji w kilogramach i sprzedawany w metrach bieżących. System musi wspierać obsługę tego aspektu. W Comarch ERP XL użytkownik może definiować dowolną ilość jednostek wykorzystywanych przy transakcjach

Comarch ERP XL jest narzędziem kompletnym i doskonale radzi sobie ze specyfiką produkcji procesowej. Doświadczenia zbierane na przestrzeni wielu lat rozwijania produktu i wdrażania go w firmach produkcyjnych potwierdzają, że system jest odpowiedzią na wyzwania i potrzeby przedsiębiorstw wytwórczych.