Zarządzasz firmą produkcyjna?

Bez względu na to, czy zajmujesz się produkcją seryjną, czy jednostkową, dyskretną lub procesową, prowadzisz działalność projektową lub realizujesz prostą kompletację, oferujemy Ci narzędzia dostosowane do Twoich potrzeb. Dzięki temu, że Comarch ERP XL spełnia najwyższe standardy możliwe jest także usprawnienie procesów okołoprodukcyjnych, istotnych dla samej produkcji, jak choćby zapewnienie na czas dostępności surowców czy półproduktów lub też, w odpowiednim momencie, informacja o ich braku.

Rodzaje produkcji

System Comarch ERP XL posiada funkcjonalności dostosowane zarówno do produkcji  procesowej jak i dyskretnej

Produkcja procesowa

Produkcja dyskretna

Zarządzanie technologią

Planowanie i harmonogramowanie

MES

Kalkulacja i rozliczenia

Digitalizacja

Zarządzanie technologią produkcji

Technologie stanowią zestaw informacji, wyczerpująco określających parametry wchodzące w skład procesu produkcji konkretnego produktu lub kilku produktów:

 • W ramach technologii definiowane są operacje produkcyjne, dla których określa się parametry technologiczne oraz przypisuje się im surowce i zamienniki surowców (BOM — Bill of Materials),półprodukty oraz produkty.
 • Możliwe jest tworzenie wielu wersji technologii (np. dla różnych grup kontrahentów), a także łączenie kilku technologii w celu otrzymania produktu o wybranych parametrach.
Comarch

Konfigurowanie produktu

Głównym zadaniem konfiguratora produktu jest wsparcie procesów produkcji i sprzedaży wyrobów pod indywidualne zamówienie. Narzędzie jest bezcenne w tych branżach, gdzie występuje duża różnorodność czy też wariantowość produktów, pozwala na:

 • Wygodne budowanie technologii oraz przygotowanie rentownych ofert za pomocą kreatora bazującego na macierzy powiązań pytań i odpowiedzi.
 • Kalkulację kosztów wytworzenia produktów oraz symulacji cen sprzedaży w oparciu o szereg parametrów.
 • Oznaczenie wymagalności kolejnych kroków (np. operacji produkcyjnych) oraz zdefiniowanie ich zależności od spełnienia określonych warunków.

Planowanie produkcji i harmonogramowanie

Harmonogramowanie – automatyczne

 • Wiele dostępnych metod planowania produkcji,
 • Generowanie terminów na wykonanie operacji produkcyjnych z uwzględnieniem kalendarzy zasobów,
 • Możliwość planowania od wskazanego terminu i na wskazany termin (planowanie wstecz),
 • Uzależnienie czasu operacji planowanych od ilości podpiętych zasobów,
 • Generowanie rezerwacji na surowce, a w przypadku ich braku – na zamienniki,
 • Raportowanie konfliktów w przypadku braku możliwości terminowego wykonania operacji,
 • Generowanie kart pracy na podstawie planu produkcji.
wykres

Harmonogramowanie produkcji – ręczne

 • Łatwa modyfikacja planowanego czasu operacji na wykresie Gantta (metodą „przeciągnij i upuść”),
 • Raportowanie zajętości zasobów produkcyjnych i ich przepinanie między zleceniami,
 • Automatyczne przeliczanie i przeplanowywanie operacji powiązanych z operacją modyfikowaną przez użytkownika.

Comarch MES

MES czyli system realizacji produkcji (z ang. manufacturing execution system). Korzystając z tej aplikacji, pracownicy realizujący operacje produkcyjne mogą ewidencjonować postęp wykonywanych czynności za pomocą ekranów dotykowychbezpośrednio na stanowisku pracy m.in. szybko rejestrować uruchomienie operacji, wprowadzać informacje o wykonanych działaniach oraz informować o zakończeniu operacji produkcyjnych. Aplikacja MES jest w pełni responsywana czyli elastycznie dostosowuje się do rozdzielczości ekranu, dzięki temu może być wykorzystywana na różnych urządzeniach (panelach produkcyjnych, komputerach, urządzeniach mobilnych).

erp xl

Najważniejsze funkcjonalaności systemu MES:

 • Możliwość rejestrowania wykonania całej operacji produkcyjnej lub tylko jej części,
 • Konfigurowalne sposoby rejestracji operacji;
 • Możliwość nadzoru i raportowania przebiegu produkcji,
 • Wgląd do zadań własnych oraz przypisanych innym pracownikom,
 • Prezentacja planu i realizacji produkcji w postaci graficznej – wykresu Gantta, z możliwością jego filtrowania, podobnie jak na harmonogramie operacji,
 • Możliwość symulacji kosztu produktu na podstawie raportu kosztów,
 • Mechanizm raportowania prac własnych oraz przypisanych do wybranych zasobów, gniazd roboczych
 • Bieżące raportowanie i kontrola produkcji,

Obejrzyj wideo

Zachęcamy Państwa do obejrzenia filmów prezentujących przykładowe scenariusze pracy w Comarch MES:

Kalkulacja i rozliczenia produkcji

 • Możliwość szczegółowego rozliczania produkcji od strony księgowej,
 • Precyzyjne określenie technicznego i rzeczywistego kosztu wytworzenia uzyskanego produktu,
 • Wykorzystanie kluczy podziałowych do przypisania kosztów pośrednich do zleceń produkcyjnych i wyrobów gotowych,
 • Rozliczanie zleceń produkcyjnych według cen ewidencyjnych lub rzeczywistych,
 • Raporty porównujące koszt rzeczywisty z planowanym.
erp xl

Projekty

 • Wsparcie pełnego łańcucha obiegu dokumentów w ramach danego projektu (dokumenty zamówień, dokumenty handlowe i magazynowe, obiekty projektowo-produkcyjne),
 • Ewidencja umów realizowanych w ramach projektów,
 • Ewidencja prowadzonych przetargów i współpraca z aplikacjami kosztorysowymi (Norma Pro, Zuzia, WinBud),
 • Raportowanie postępów prac oraz wykorzystania budżetów w ramach projektów.

Kompletacja

 • Wsparcie dla procesu wytwarzania produktów, lub odwrotnie – uzyskiwania z produktów składników,
 • Łatwe definiowanie receptur kompletacji/dekompletacji, w tym możliwość tworzenia wielu receptur dla konkretnego wyrobu,
 • Obsługa zwrotów surowców oraz przyjęcie produktów ubocznych lub odpadów ze zlecenia kompletacji,
 • Rozliczenie zarówno zasobów materiałowych, jak i usług,
 • Automatyczne wyliczenie kosztów związanych z wytworzonymi na tym zleceniu wyrobami gotowymi,
 • Możliwość podglądu aktualnych stanów magazynowych, rezerwacji oraz zamówień.

Digitalizacja w produkcji

Digitalizacja w firmach produkcyjnych jest obecnie koniecznością i może być realizowana dzięki połączeniu produkcji i internetu. Jej istotnym przejawem jest realizacja w praktyce koncepcji Przemysłu 4.0, zakładającej tworzenie inteligentnych fabryk, w których maszyny, urządzenia oraz systemy informatyczne komunikują się między sobą, a na podstawie dużej ilości danych dochodzi do ciągłej optymalizacji procesów. W Comarch wychodzimy naprzeciw potrzebom pojawiającym się w tym zakresie.

Naturalnym systemem do komunikacji z Platformą IoT jest zintegrowane oprogramowanie do zarządzania firmą klasy ERP wyposażone w funkcjonalności dedykowane produkcji, jakim jest Comarch ERP XL. To z systemu ERP może być wysyłane zlecenie produkcyjne do maszyny znajdującej się nie tylko na hali produkcyjnej, ale także w odległej lokalizacji, a zakończenie danego etapu produkcji odnotowane przez sensor może być sygnałem, dla konkretnego działu lub urządzenia, o konieczności przygotowania stanowiska pracy do realizacji następnego etapu produkcji.

Wymiana danych pozwala np. na zarejestrowanie awarii konkretnej maszyny w Comarch ERP – choćby na podstawie wzrostu temperatury danego czujnika, czy poziomu zanieczyszczenia.

Ponadto zamontowany w sprzęcie sprzedanym osobie indywidualnej czujnik może wysłać ostrzeżenie, że urządzenie wkrótce się zepsuje, co jest sygnałem do wysłania serwisanta lub skierowania spersonalizowanej oferty.

erp chmura

Przemysł 4.0 i narzędzia IoT a systemy Comarch ERP

Wiele czujników i sensorów jest wykorzystywanych już obecnie w automatyce przemysłowej – mierniki temperatury, czujniki zbliżeniowe, dymu, światła czy ruchu pozwalają na rejestrację szeregu informacji zachodzących zarówno w trakcie procesu produkcyjnego, jak i w codziennym użytkowaniu wytwarzanych przez firmy produktów. Jednak sensory te stają się częścią digitalizacji dzięki bezprzewodowej komunikacji.

Grupa Comarch podejmuje szereg działań na rzecz wprowadzenia digitalizacji do codziennego życia biznesowego przedsiębiorstw wytwórczych. Ważnym elementem tych działań są narzędzia i aplikacje wytwarzane przez Comarch Technologies. Najważniejsze elementy tego rozwiązania to:

 • czujniki i sensory, które pozwalają na pomiar m.in. temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego, zawartości dwutlenku węgla, zanieczyszczenia powietrza, natężenia światła, występowania ruchu czy poziomu indeksu UV;
 • Active Hub, które jest narzędziem pełniącym funkcję pomostu pomiędzy urządzeniem zbierającym dane (czujnikiem, sensorem) a Platformą IoT. Umożliwia bezpieczną i niezawodną komunikację na hali produkcyjnej, a także zdalne zarządzanie urządzeniem. Wspiera wiodące protokoły łączności do komunikacji nie tylko z budowanymi przez Grupę Comarch czujnikami, ale także innymi, zewnętrznymi urządzeniami stosowanymi w procesie produkcji,
 • Platforma IoT – miejsce, gdzie możliwe jest prowadzenie analizy danych przekazanych przez czujniki i sensory za pośrednictwem Active Hub. W ramach Platformy ustawiane są reguły biznesowe, które określają, co ma się wydarzyć w sytuacji, gdy czujnik temperatury pokaże 40 stopni, wskaźnik wilgotności przekroczy 80% czy też natężenie światła spadnie poniżej 30 luxów. Ze względu na fakt, iż sensory mogą przekazywać bardzo dużą ilość danych, Platforma jest umieszczona w chmurze, co pozwala na ich szybkie przetworzenie bez konieczności inwestycji w znaczące zasoby sprzętowe w środowisku lokalnym firmy produkcyjnej. Ponadto umożliwia to analizę danych z wielu lokalizacji równocześnie.

Rozszerzona rzeczywistość w służbie serwisantów i kontrolerów jakości

Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości przy współpracy z systemem ERP może znacznie usprawnić pracę zarówno osób odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu własnego parku maszynowego firmy produkcyjnej, jak i pracowników realizujących zgłoszenia serwisowe odbiorców. Dzięki niej na urządzeniu mobilnym, za pomocą specjalnych gogli albo ekranów MES można sprawdzić, jak wygląda instalacja czy urządzenie bez wykonywania demontażu.

Ponadto karty katalogowe czy dane techniczne mogą być wzbogacone o filmy instruktażowe lub inne nagrania, dzięki czemu nawet niedoświadczony, prowadzony krok po kroku serwisant będzie w stanie naprawić urządzenie.

Na bardzo podobnej zasadzie może działać kontrola jakości – osoba odpowiedzialna za ten proces może porównywać dany egzemplarz produktu zgodnie z widocznym dla niej wzorcem i w ten sposób szybko odnotowywać ewentualne niezgodności.

Zarządzenie wyświetlanymi informacjami może być realizowane z poziomu systemów ERP, gdzie odpowiednie informacje będą wprowadzali konstruktorzy, technolodzy, inżynierowie procesów czy kierownicy działów kontroli jakości.

Optymalizowanie technologii w oparciu o historię realizacji zleceń

Mechanizmy machine learning, w które jest wyposażony nowoczesny system ERP mogą służyć nie tylko do realizacji bieżących operacji produkcyjnych, ale także generować rekomendacje do zmian w technologii produkcji. Przykładowo w sytuacji, gdy przez 10 ostatnich zleceń produkcyjnych zużywane jest zawsze cztery, a nie sześć kilogramów wyrobu, czy też operacja trwa nie dwie, a trzy godziny, to system może proponować zmianę normatywów technologicznych. Automatyczne podpowiedzi uświadomią technologowi czy planiście produkcji, że powinien przeanalizować BOM bądź marszrutę, a jeśli on uzna to za stosowne, to rekomendowane zmiany mogą wywołać aktualizację bądź stworzenie nowej wersji technologii.

Wyroby konfigurowalne przez internet

Digitalizacja pozwala także na tworzenie wysoce spersonalizowanych wyrobów w sposób elastyczny, jednocześnie przy zachowaniu racjonalności kosztowej.

Dzięki niej firmy produkcyjne chcą być bardziej postrzegane jako firmy handlowe i docierać do klienta końcowego, z pominięciem pośredników.

Przykładowo: osoba indywidualna może zamówić bramę garażową czy drzwi, a przedsiębiorstwo samodzielnie dobrać odpowiednie komponenty elektroniczne, centralę wentylacyjną czy kabinę dźwiękochłonną bezpośrednio u producenta. Jest to możliwe za pośrednictwem internetu – czy to z wykorzystaniem platformy B2B, czy też sklepu internetowego. W tym celu w narzędziach e-commerce może być udostępniony konfigurator produktu, za pomocą którego, poprzez przygotowany w odpowiedni sposób system pytań i odpowiedzi, klient sam kreuje swój unikalny produkt.

Co istotne, wirtualnie stworzony wyrób może automatycznie stworzyć w systemie ERP technologię produkcji. Jest to możliwe za pomocą funkcjonalności konfiguratora produktu wbudowanego w systemy Comarch ERP skierowane do firm produkcyjnych.

Po złożeniu zamówienia firma produkcyjna może przystąpić do planowania produkcji w ujęciu MPS, czy harmonogramowania szczegółowego – bez konieczności angażowania w pracę technologów czy konstruktorów. To znacznie skraca czas realizacji zamówienia, a także obniża koszt produkcji.