Produkcja dyskretna

Kompleksowość zarządzania procesami wytwórczymi w ramach produkcji dyskretnej przysparza zmartwień niejednemu przedsiębiorcy. Konkurencja, większy nacisk na jakość i konieczność dostosowanie oferty dla coraz bardziej wymagających Klientów, zmuszają producentów do poszukiwania usprawnień. Jeśli dodać do tego wahania koniunkturalne i zmiany w przepisach nietrudno sobie wyobrazić, jak istotne znaczenie ma możliwość korzystania z zaawansowanych narzędzi do wspierania produkcji. Narzędziem takim jest Comarch ERP XL – zintegrowany system ERP do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym.

Ujęcie modelowe

Cechą szczególną produkcji dyskretnej jest wytwarzanie jednostkowych, łatwych do zidentyfikowania produktów. Ich głównym elementem jest lista składowa odzwierciedlająca surowcowy skład wyrobu gotowego. Comarch ERP XL umożliwia zarówno definiowanie prostych receptur, jak i rozbudowanych marszrut technologicznych uwzględniających najdrobniejsze nawetelementy etapów produkcyjnych. Warto podkreślić, iż produkcję dyskretną charakteryzuje również odwracalność jej procesów. Taka ścieżka jest w ramach Comarch ERP XL również możliwa. Za pomocą receptur dekompletacyjnych użytkownik ma możliwość definiowania listy surowców otrzymywanych z określonego produktu.

Bez względu na to, czy produkujemy na zamówienie czy też na magazyn, system zadba o utrzymanie racjonalnych stanów magazynowych poprzez wyliczenie optymalnych ilości minimalnych i maksymalnych dla wszystkich surowców i wyrobów gotowych.

Ilość ma znaczenie

Istotny wpływ na modelowanie produkcji ma ilość wytwarzanych produktów. Inne oczekiwania musi bowiem spełniać system w przypadku produkcji jednostkowej, a inne w ramach produkcji seryjnej czy masowej. System Comarch ERP XL oferuje użytkownikowi pełne wsparcie w tym zakresie. Oznaczanie kwalifikacji pracowników oraz określanie uniwersalności funkcjonalnej maszyn i urządzeń mają niebagatelny wpływ na prawidłowe zarządzanie zasobami w produkcji jednostkowej. Pozwala to na optymalne wykorzystanie parku maszynowego, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie obciążenia wyrobu jednostkowego kosztami amortyzacji. Ale to nie wszystkie warunki sukcesu. Do tego rodzaju zamówień należy bowiem podchodzić indywidualnie i w oparciu o specyficzne kryteria. Funkcjonalności Comarch ERP XL takie jak ofertowanie, tworzenie kosztorysów i harmonogramów projektowych znacząco ułatwiają zarządzanie oraz śledzenie realizacji produkcji na zamówienie.

Podobnie jest z modelem produkcji seryjnej w jej różnych odmianach czy też produkcji masowej. Konieczność organizowania linii montażowych w tzw. strumień potokowy wymaga daleko posuniętej optymalizacji procesów wytwarzania. Comarch ERP XL umożliwia definiowanie wąskich gardeł produkcyjnych, planowanie wydajności poszczególnych zasobów czy też zarządzanie obciążeniem stanowisk.

Śledzenie produktów

Produkcja dyskretna to także potrzeba śledzenia wytwarzania pojedynczych wyrobów. Oznacza pełną identyfikowalność komponentów, półproduktów oraz wyrobów gotowych na przestrzeni długiego czasu. Współczesne wymagania jakościowe nie pozostawiają w tym zakresie złudzeń. Konieczność spełniania norm dotyczących zdolności śledzenia elementów produkcji (ang. traceability) jest niekwestionowana. Comarch ERP XL wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Na każdym etapie realizacji zlecenia (również po jego zakończeniu i sprzedaniu produktu) użytkownik ma możliwość edycji dokumentów z nim związanych i dotarcia choćby do informacji na temat pochodzenia użytego surowca.

Wymienione wyżej funkcjonalności stanowią jedynie część możliwości Comarch ERP XL w zakresie produkcji dyskretnej.